เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม

(1) วิธีการร่วมกิจกรรม

 • ร่วมโหวตระดับความอร่อย (มี 2 ระดับ ได้แก่ อร่อยตามคาด หรือ อร่อยเกินคาด) ของผลิตภัณฑ์ “เลย์เบค” ไม่จำกัดรสชาติ พร้อมทั้งลงทะเบียนเบอร์โทรศัพท์ของผู้ร่วมรายการทุกครั้งที่ทำการโหวต
 • ช่องทางในการร่วมกิจกรรม มี 2 ช่องทาง
  1. ผ่านทางเว็บไซต์ www.laysthailand.com ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2561
  2. ช่องทาง LINE Official “LaysThailand” ช่วง On Air ในวันที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. – 20.00 น. จะถูกนำมารวมกับการจับรางวัลในครั้งที่ 3
 • ผู้ร่วมรายการสามารถร่วมโหวตได้โดยไม่จำกัดจำนวน และ 1 ครั้งที่โหวตถือเป็น 1 สิทธิ์ในการลุ้นรางวัลเท่านั้น

(2) กติการ่วมสนุก

 • ระยะเวลาในการร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2561 ผ่านทางเว็บไซต์ www.laysthailand.com หรือ ผ่านช่องทาง LINE Official “LaysThailand” ช่วง On Air ในวันที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. – 20.00 น. พร้อมทั้งลงทะเบียน โดยการกรอกเบอร์โทรศัพท์ เพื่อลุ้นรับรางวัล
 • เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะดึงข้อมูลของผู้ร่วมรายการ ได้แก่ เบอร์โทรศัพท์ ของผู้ร่วมรายการที่ร่วมโหวต ออกจากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ นำมาจัดพิมพ์ แล้วตัดเป็นชิ้นส่วน นำมาจับรางวัล หาผู้โชคดีต่อไป โดยข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ของผู้ร่วมรายการที่ส่งเข้ามาทั้งหมดใน LINE Official “LaysThailand” ช่วง On Air ในวันที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. – 20.00 น. จะถูกนำมารวมกับการจับรางวัลในครั้งที่ 3

(3) การจับรางวัล และของรางวัล

 • การจับรางวัลมีขึ้นทั้งหมด 4 ครั้ง
  • ครั้งที่ 1 สามารถร่วมโหวตได้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 23.59 น. จับรางวัลใน วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 น.
  • ครั้งที่ 2 สามารถร่วมโหวตได้ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 23.59 น. จับรางวัลใน วันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 15.00 น.
  • ครั้งที่ 3 สามารถร่วมโหวตได้ตั้งแต่1 มีนาคม 2561 2561 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 23.59 น. จับรางวัลใน วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 15.00 น.
  • ครั้งที่ 4 สามารถร่วมโหวตได้ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 23.59 น. จับรางวัลใน วันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 15.00 น.
  • จับรางวัล โทรศัพท์มือถือ iPhone X 64 GB สีเทาสเปซเกรย์ และทองคำแท่งมูลค่า 10,000 บาท ตามลำดับ จับรางวัลสำรอง เวลา 16.00 น. และประกาศผลผ่านทางเว็บไซต์ www.laysthailand.com และ Facebook LaysThailand เวลา 18.00 น. ในวันเดียวกัน
  • จับรางวัล ณ บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด เลขที่ 3/16 โครงการคิวบิส ซอยนนทบุรี 48 ถนนสนามบินน้ำ ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง นนทบุรี
  • ใบอนุญาตเลขที่ 55-58 ออกให้ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี
 • รางวัลสำหรับการจับรางวัลครั้งที่ 1 ได้แก่
  • รางวัลที่ 1 โทรศัพท์มือถือ iPhone X 64 GB สีเทาสเปซเกรย์ จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 40,500 บาท
  • รางวัลที่ 2 ทองคำแท่งมูลค่า 10,000 บาท จำนวน 2 รางวัล รวมมูลค่า 20,000 บาท
  • หมายเหตุ ลำดับการจับผู้โชคดีสำรอง ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ iPhone X 5 รายชื่อ และทองคำแท่งมูลค่า 10,000 บาท 10 รายชื่อ
 • รางวัลสำหรับการจับรางวัลครั้งที่ 2 ได้แก่
  • รางวัลที่ 1 โทรศัพท์มือถือ iPhone X 64 GB สีเทาสเปซเกรย์ จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 40,500 บาท
  • รางวัลที่ 2 ทองคำแท่งมูลค่า 10,000 บาท จำนวน 2 รางวัล รวมมูลค่า 20,000 บาท
  • หมายเหตุ ลำดับการจับผู้โชคดีสำรอง ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ iPhone X 5 รายชื่อ และทองคำแท่งมูลค่า 10,000 บาท 10 รายชื่อ
 • รางวัลสำหรับการจับรางวัลครั้งที่ 3 ได้แก่
  • รางวัลที่ 1 โทรศัพท์มือถือ iPhone X 64 GB สีเทาสเปซเกรย์ จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 40,500 บาท
  • รางวัลที่ 2 ทองคำแท่งมูลค่า 10,000 บาท จำนวน 2 รางวัล รวมมูลค่า 20,000 บาท
  • หมายเหตุ ลำดับการจับผู้โชคดีสำรอง ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ iPhone X 5 รายชื่อ และทองคำแท่งมูลค่า 10,000 บาท 10 รายชื่อ
 • รางวัลสำหรับการจับรางวัลครั้งที่ 4 ได้แก่
  • รางวัลที่ 1 โทรศัพท์มือถือ iPhone X 64 GB สีเทาสเปซเกรย์ จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 40,500 บาท
  • รางวัลที่ 2 ทองคำแท่งมูลค่า 10,000 บาท จำนวน 2 รางวัล รวมมูลค่า 20,000 บาท
  • หมายเหตุ ลำดับการจับผู้โชคดีสำรอง ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ iPhone X 5 รายชื่อ และทองคำแท่งมูลค่า 10,000 บาท 10 รายชื่อ

(4) เงื่อนไขที่ร่วมรายการ

 1. บริษัทจะทำการดึงข้อมูลออกมาจากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ จัดพิมพ์ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ ของผู้ร่วมรายการแล้วตัดเป็นชิ้นส่วน ตามจำนวนสิทธิ์ของลูกค้าที่ร่วมรายการทุกท่าน จากนั้นนำชิ้นส่วนดังกล่าวใส่ในภาชนะเดียวกันมองเห็นได้เด่นชัดทั่วบริเวณงาน คลุกเคล้าชิ้นส่วนทั้งหมดให้ทั่วกัน โยนขึ้นบนอากาศแล้วเชิญแขกผู้มีเกียรติจับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยานเพื่อให้ได้รางวัลตามที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งอ่านรายชื่อผู้โชคดีทันทีเพื่อให้ทุกๆ ท่านที่มาร่วมงานทราบโดยทั่วกัน
 2. ผู้้โชคดี 1 ท่าน (ชื่อ-นามสกุล) หรือ 1 เบอร์โทรศัพท์ มีสิทธิ์รับรางวัลเพียงรางวัลเดียวตลอดรายการ ในกรณีที่จับรางวัลแล้วปรากฏผู้โชคดีที่ซ้ำซ้อน หรือได้รับรางวัลมากกว่า 1 รางวัล บริษัทจะทำการติดต่อผู้โชคดีสำรองลำดับถัดไป และในกรณีที่บริษัททำการตรวจสอบข้อมูลของผู้โชคดี แล้วพบว่า ชื่อ-นามสกุล หรือเบอร์โทรศัพท์ อย่างหนึ่งอย่างใดตรงกับข้อมูลของผู้โชคดีที่เคยได้รับรางวัลในกิจกรรมดังกล่าวนี้แล้ว จะไม่สามารถได้รับรางวัลซ้ำซ้อนได้อีก โดยบริษัทจะมอบรางวัลดังกล่าว ให้แก่ผู้โชคดีสำรองลำดับถัดไป หรือองค์กรสาธารณกุศลต่อไปตามลำดับ
 3. ผู้้ร่วมรายการสามารถร่วมรายการได้โดยไม่จำกัดจำนวน และผู้โชคดีจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนด รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิการรับรางวัลให้ผู้อื่นได้
 4. ในการประกาศรายชื่อผู้โชคดี บริษัทจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านทางเว็บไซต์ www.laysthailand.com และ Facebook LaysThailand ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จะได้รับการติดต่อจากบริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด และผู้โชคดีจะต้องยืนยันสิทธิ์การรับรางวัลภายใน 15 วัน นับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี โดยการแจ้งชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ พร้อมส่งสำเนาบัตรประชาชน รวมถึงเอกสาร/ข้อมูลอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด/ร้องขอจากผู้โชคดี ผ่านช่องทางที่บริษัท หรือ บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด จะแจ้งให้ทราบต่อไป หากติดต่อผู้โชคดีไม่ได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว หรือผู้โชคดีไม่ยืนยันสิทธิ์การรับรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ในการรับรางวัล ทางบริษัทจะมอบรางวัลดังกล่าว ให้แก่ผู้โชคดีสำรองถัดไป หรือองค์กรสาธารณกุศลต่อไปตามลำดับ
 5. ในการรับรางวัล ผู้โชคดีจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง), สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อขอรับรางวัลภายใน 30 วันนับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ซึ่งทางบริษัท หรือ บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด จะเป็นฝ่ายแจ้งวัน เวลา และสถานที่กับผู้โชคดีทางโทรศัพท์ เพื่อมารับของรางวัล หรือถ้าผู้โชคดีจะเป็นฝ่ายติดต่อขอรับรางวัลต้องติดต่อผ่านบริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด และหากติดต่อผู้โชคดีไม่ได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว หรือผู้โชคดีไม่เข้ามาแสดงหลักฐานในการรับรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้โชคดีคนดังกล่าว สละสิทธิ์ในการรับรางวัล ทางบริษัทจะมอบรางวัลดังกล่าว ให้แก่ผู้โชคดีสำรองถัดไป หรือองค์กรสาธารณกุศลต่อไปตามลำดับ
 6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแจกรางวัลให้เฉพาะผู้โชคดีที่นำหลักฐานในการรับรางวัลที่ครบถ้วนถูกต้องมาแสดงให้บริษัท หรือบริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด เพื่อรับรางวัลด้วยตนเอง ผู้โชคดีที่ไม่สามารถมารับรางวัลด้วยตนเองจัดเตรียมเอกสารการมอบอำนาจให้ครบถ้วน โดยจะต้องเตรียมหลักฐานในการรับรางวัลที่ครบถ้วนถูกต้อง พร้อมกับหนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท 1 ชุด แนบกับสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ และในกรณีที่ผู้โชคดีเป็นผู้เยาว์ จะต้องมีหนังสือยินยอมของบิดาและมารดา ผู้ปกครอง หรือผู้แทนโดยชอบธรรมที่แสดงความยินยอมให้ผู้เยาว์รับรางวัลได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานการรับรางวัลให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนการจ่ายรางวัลทุกครั้ง ผู้โชคดีที่ไม่สามารถนำหลักฐานในการรับรางวัลที่ครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์มาแสดงจะถูกตัดสิทธิในการได้รับรางวัลทันที ในกรณีที่ติดต่อผู้โชคดีไม่ได้ หรือ ไม่ได้รับการติดต่อจากผู้โชคดีภายในวันและเวลาที่กำหนดไว้ข้างต้น บริษัทจะทำการติดต่อผู้โชคดีสำรองถัดไป และ/หรือ บริจาคให้องค์กรสาธารณกุศล ต่อไป
 7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ให้รางวัลเฉพาะแก่ผู้โชคดี/ผู้ร่วมรายการ/ผู้รับรางวัล ที่มีคุณสมบัติและยอมรับและปฏิบัติตามเงื่อนไขของบริษัท และสามารถรับโอนของรางวัลได้ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น บริษัทมีสิทธิ์ที่จะระงับหรือเรียกคืนรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่า ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
 8. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องจ่ายภาษี ณ ที่จ่าย 5 % ให้เป็นไปตามคำสั่งของ กรมสรรพากร ที่ ท.ป. 101/2544 หากผู้โชคดีไม่จ่ายภาษีดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้โชคดีคนดังกล่าว สละสิทธิ์ในการรับรางวัล บริษัทจะทำการติดต่อผู้โชคดีสำรองถัดไป และ/หรือ บริจาคให้องค์กรสาธารณกุศลต่อไป
 9. ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่นอกเหนือจากของรางวัลดังกล่าว (หากมี) เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าจดทะเบียน ค่าพรบ. และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นใด ผู้โชคดีจะต้องรับผิดชอบเอง และบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ให้รางวัลเฉพาะแก่ผู้โชคดี/ผู้ร่วมรายการ/ผู้รับรางวัล/ผู้ร่วมเดินทางกับผู้รับรางวัล ที่ยอมรับและปฏิบัติตามเงื่อนไขของบริษัทเท่านั้น หากผู้โชคดีไม่ชำระค่าใช้จ่ายอื่นใดดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้โชคดีคนดังกล่าวสละสิทธิ์ในการรับรางวัล บริษัทจะทำการติดต่อผู้โชคดีสำรองถัดไป และ/หรือ บริจาคให้องค์กรสาธารณกุศลต่อไป
 10. บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับคุณภาพของรางวัล และความสูญหาย หรือเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับ และ/หรือ เนื่องจากของรางวัล ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความสูญหายและเสียหายจากการขนส่งหรือส่งมอบของรางวัล
 11. การเข้าร่วมรายการนี้ ถือว่าผู้ร่วมรายการ/ผู้รับรางวัล ให้ความยินยอมให้บริษัท มีสิทธิ์อย่างเด็ดขาดในการพิมพ์ เผยแพร่ ใช้ และส่งต่อรายชื่อ รูปถ่าย ภาพ เสียง และข้อมูลใดๆ ที่ใช้ในการร่วมรายการ หรือ ที่อยู่ระหว่างการรับรางวัล ไม่ว่าขั้นตอนใด เพื่อการโฆษณา และประชาสัมพันธ์สำหรับธุรกิจของบริษัท และบริษัทในเครือ ทั้งในปัจจุบันและ/หรือในอนาคต โดยบริษัท ไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรม และหรือบุคคลอื่นใด โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ร่วมกิจกรรม และหรือบุคคลอื่นใดทราบล่วงหน้า
 12. การเข้าร่วมรายการนี้ถือว่าผู้ร่วมรายการ/ผู้รับรางวัล ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ทุกประการ รวมทั้งยินยอมและให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง และลงนามในเอกสารใดๆ ตามกฎหมายในรูปแบบที่ทางบริษัทกำหนด
 13. การตัดสิน และดุลยพินิจใดๆ ของคณะกรรมการ และ/หรือ ของบริษัท ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุดและไม่อาจฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาล
 14. หากบริษัทตรวจพบว่ามีการทุจริตเกิดขึ้น หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขไม่ว่าในกรณีใด ๆ บริษัท จะตัดสิทธิ์การเข้าร่วมการจับรางวัลหรือรับของรางวัลโดยอัตโนมัติ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและจะดำเนินคดีตามกฎหมาย
 15. พนักงานและบุคคลในครอบครัวของบริษัท และบริษัทในเครือของบริษัท, บริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง, บริษัท บริลเลียน แอนด์ มิลเลียน จำกัด, บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด หรือตัวแทนที่เกี่ยวข้องในรายการนี้ และคณะกรรมการดำเนินรายการ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมชิงรางวัลในรายการ
 16. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขและกติกา รางวัล หรือของรางวัลที่มีมูลค่ารางวัลเทียบเท่าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่ต้องได้รับความยินยอมแต่อย่างใด