ประกาศรางวัล

iPhone X 64 GB สีเทาสเปซเกรย์

โทรศัพท์มือถือ iPhone X 64 GB สีเทาสเปซเกรย์

4 รางวัล (สัปดาห์ละ 1 รางวัล)

รวมมูลค่า 162,000 บาท

ทองคำแท่ง

ทองคำแท่ง

8 รางวัล (สัปดาห์ละ 2 รางวัล)

รวมมูลค่า 80,000 บาท

ผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ 1

รางวัล เบอร์โทรศัพท์
iPhone X 64 GB 082-409-16xx
ทองคำแท่ง 10,000 บาท 094-461-21xx
ทองคำแท่ง 10,000 บาท 061-870-68xx

ลำดับรายชื่อผู้โชคดีสำรองประจำสัปดาห์ที่ 1

รางวัล เบอร์โทรศัพท์
iPhone X 64 GB 086-781-73xx
iPhone X 64 GB 086-776-41xx
iPhone X 64 GB 083-964-30xx
iPhone X 64 GB 089-772-20xx
iPhone X 64 GB 083-245-72xx
รางวัล เบอร์โทรศัพท์
ทองคำแท่ง 10,000 บาท 097-002-28xx
ทองคำแท่ง 10,000 บาท 085-189-60xx
ทองคำแท่ง 10,000 บาท 081-407-68xx
ทองคำแท่ง 10,000 บาท 062-857-89xx
ทองคำแท่ง 10,000 บาท 099-762-46xx
ทองคำแท่ง 10,000 บาท 089-683-58xx
ทองคำแท่ง 10,000 บาท 097-064-91xx
ทองคำแท่ง 10,000 บาท 083-024-60xx
ทองคำแท่ง 10,000 บาท 083-556-70xx
ทองคำแท่ง 10,000 บาท 085-055-85xx

ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อจากบริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด และผู้โชคดีจะต้องยืนยันสิทธิ์การรับรางวัลภายใน 15 วัน นับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากติดต่อผู้โชคดีไม่ได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว ถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ในการรับรางวัล และรางวัลที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องจ่ายภาษี ณ ที่จ่าย 5% หากผู้โชคดีไม่จ่ายภาษีดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ในการรับรางวัลและเจ้าหน้าที่จะติดต่อผู้โชคดีสำรองถัดไปทันที