ลุ้นทริปในฝันทุกวัน เที่ยวอังกฤษ ญี่ปุ่น หรือเกาหลี

ประกาศรางวัล

ผู้โชคดีประจํางวดที่ X (XXX)

ผู้โชคดีที่ได้แพ็คเกจทัวร์ ประเทศ XXX รางวัลละ 2 ที่นั่ง มูลค่า XXX บาท

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
หมายเลขโทรศัพท์ 0XX-XXX-XXXX
*สํารองลําดับที่่ี 2 : XXXXXXXXXX
หมายเลขโทรศัพท์ : 0XX-XXX-XXXX
*สํารองลําดับที่่ี 3 : XXXXXXXXXX
หมายเลขโทรศัพท์ : 0XX-XXX-XXXX
*สํารองลําดับที่่ี 4 : XXXXXXXXXX
หมายเลขโทรศัพท์ : 0XX-XXX-XXXX
*สํารองลําดับที่่ี 5 : XXXXXXXXXX
หมายเลขโทรศัพท์ : 0XX-XXX-XXXX
*สํารองลําดับที่่ี 6 : XXXXXXXXXX
หมายเลขโทรศัพท์ : 0XX-XXX-XXXX

รางวัลพรีเมี่ยมประจำวัน

 

กล้อง GOPRO HERO + LCD

มูลค่า 10,999 บาท จํานวน 200 รางวัล
รวมมูลค่า 2,199,800 บาท

กระเป๋าเป้ รุ่นลิมิเต็ดจากเลย์

มูลค่า 890 บาท จํานวน 800 รางวัล รวมมูลค่า 712,000 บาท

กระเป๋าใส่ของเอนกประสงค์
รุ่นลิมิเต็ดจากเลย์

มูลค่า 290 บาท จํานวน 9,000 รางวัล
รวมมูลค่า 2,610,000 บาท
รหัสในซอง หมายเลขโทรศัพท์
ลำดับสำรอง 5 อันดับ
รหัสในซอง หมายเลขโทรศัพท์
รหัสในซอง หมายเลขโทรศัพท์
รหัสในซอง หมายเลขโทรศัพท์
ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง และของรางวัลที่มีมูลค่ามากกว่า 1,000 บาทขึ้นไป ต้องจ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% โดยจะไม่มีการเรียกเก็บล่วงหน้า
*ภายใน 15 วัน หลังประกาศ หากผู้โชคดีไม่ติดต่อกลับ หรือไม่แสดงหลักฐานในการรับของรางวัลในระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่าผู้โชคดีสละลิทธิ์ เจ้าหน้าที่จะติดต่อผู้โชคดีลำดับสำรองทันที

รหัสที่ได้รับรางวัลแพ็คเกจท่องเที่ยวประเทศในงวดที่ผ่านมา

Back to top