ลุ้นทริปในฝันทุกวัน!* เที่ยว อังกฤษ ญี่ปุ่น หรือเกาหลี เริ่ม 26 ธันวาคม 2559 - 10 มีนาคม 2560 เวลา 14:00 น. แค่เปิดซองเลย์รสใดก็ได้ที่มีคำว่า “เปิดเลย์ เปิดโลก”